Blog

2-6 yaş arası çocukların beslenmesi

2-6 yaş arası çocukların beslenmesi
Okul öncesi dönem, çocuğun besinlere karşı pozitif davranışlar edinmesi için önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme; ileri yaşlarda şişmanlık, kalpdamar hastalıkları, kanser ve diğer kronik hastalık risklerini azaltmada ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarında yardımcı olacaktır.

Kardeş kıskançlığı ile nasıl başedilir?

Kardeş kıskançlığı ile nasıl başedilir?
“Kardeş kıskançlığı,anne babanın başkasıyla paylaşılamamasından doğan, üzüntü, küçük düşme korkusu,can sıkıntısı, öfke, nefret ve intikam alma düşünceleri ile birlikte görülen sevgi, koruma, yakınlık hissetme isteği gibi karışık duyguların bileşimini ifade eder.”

Çocuklara mahremiyet eğitimi

Çocuklara mahremiyet eğitimi
Mahremiyet eğitimi çocuğun kendisinin ve diğer insanların özel alanının farkına varması, sosyal hayatın, içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilmesi vb bilgileri içerir.

Eğlendirirken geliştiren bir tatil

Eğlendirirken geliştiren bir tatil
Yarıyıl tatili, bir dönem boyunca sorumluluklarını yerine getiren, yeni bilgi ve beceriler edinen ve birçok farklı gelişim alanına yönelik performans sergileyen öğrenciler için dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek anlamına gelmektedir. İyi bir tatil öncelikle “planlı bir tatil” olmalı ve çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişim alanlarına yönelik gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk döneminde korkular

Çocukluk döneminde korkular
Günlük hayatımızda yaşadığımız mutluluk, üzüntü gibi duygular kadar korku da yaşanması normal olan bir duygudur. Korku tehlike yaratan bir durum karşısında devreye giren bir savunma mekanizmasıdır. Okul öncesi döneminde çocuklar kendilerini sözel olarak yeterli şekilde ifade edemediklerinden, genelde korktuklarını verdikleri davranışsal tepkilerden anlarız. Tepki olarak huzursuzlanmak, ağlamak, bağırmak gibi davranışlar sergileyebilirler.

Sorumluluk bilincinin önemi

Sorumluluk bilincinin önemi
Anne-babalara “Çocuğunuzu yetişkinlik çağında nasıl görmek istersiniz?” sorusunu sorduğumuzda alınan cevaplar, genelde benzer görüşleri kapsıyor: Başarılı, sosyal iletişimi güçlü, hümanist, ne istediğini bilen, özgüven sahibi, kendini iyi ifade edebilen, yeteneklerini ön plana çıkartabilen, mutlu, yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen... Elbette bu soruya bizler bir eğitimci olarak paralel cevaplar vereceğiz.

Okula başlıyorum

Okula başlıyorum
Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun yeni bir ortamda daha önce tanımadığı kişilerle birlikte olma fikri onda kaygı uyandırabilir ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Hele ki okul öncesi dönem çocukları, kişilik özelliklerinin getirdiği farklılıklar (fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olgunluk) ve ailelerin farklı yetiştirme tutumları sebebiyle çok çeşitli davranışlar gösterebilirler.

Akıl ve duygular

Akıl ve duygular
Doğu toplumları ile batı toplumları arasındaki temel farklardan biri belki de şudur: Doğu toplumları daha çok "oral kültür”, batı toplumları ise "yazılı kültür”ün tipik temsilcisidirler. "Oral kültür”de süreçler "söz”e dayanırken, "yazılı kültür”de "yazı”ya dayanır. Aslında kültürler her iki formu da barındırır.

Geleneksel ve modern ebeveynler

Geleneksel ve modern ebeveynler
Anne-baba olmak, bir insanın yaşam süreci içerisinde vereceği en ciddi kararlardan biridir aslında. Bir anlamda, artık eskisi gibi olmayacak yeni bir yaşam formatının kabulü demektir bu. Silip düzeltme, geriye döndürme şansı olmayan bir süreç.

Kurallar ve çocuklar

Kurallar ve çocuklar
Günlük ilişkilerde, hiç kimse diğerine rastgele davranma hakkına sahip değildir. Öteki ile ilişki kurduğumuz andan itibaren davranışlarımızda onun varlığını dikkate almak zorundayız. Onun varlığını dikkate almak demek "ölçü” ile davranmak demektir. İlişkilerin kaliteli olması, herkesin davranışını ölçü ile ortaya koyması ile mümkündür.

Sınav sürecinde kaygı ve motivasyon

Sınav sürecinde kaygı ve motivasyon
Sınavlar, bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca en sık karşılaştığı zorlayıcı yaşantılardandır. Gerek sınavlara hazırlanma süreci ve gerekse sınava girişler, motivasyon ve kaygı sorunlarını da sıklıkla karşımıza çıkarmaktadır.

Hayır demenin keyfi!

Hayır demenin keyfi!
Hayatımızın iki döneminde "hayır” deme eğilimimiz ve sıklığımız artar. Biri okul öncesi dönemde ve özellikle 2-3 yaşlarında, diğeri de ergenlik dönemindedir. Bu iki dönem aynı zamanda kişilik gelişimimizin kırılma noktalarıdır.

Beyin ve öğrenme

Beyin ve öğrenme
İnsan ve eğitim ile ilgili birbirinden farklı pek çok görüş dile getirilmektedir. Bu görüş ve değerlendirmelerin geçerliliği, büyük ölçüde beyinde olup bitenlerle uyumlu olmasına bağlıdır. Bir anlamda beyni anlamadan insanı anlamak, eğitimsel süreçlerini gerçekçi bir şekilde düzenlemek mümkün değildir.

Blog

Navigasyon

Sosyal Medya